Aslı Turgutalp Sabuncu

İLETİŞİM: 

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Jeodezi Anabilim Dalı, 34680 Çengelköy, İstanbul -TÜRKİYE
Tel- 0216 5163310 Fax- 0216 3320241
asli.turgutalp at boun.edu.tr
wgs84 41° 3'47.35"N  29° 3'40.06"E 

EĞİTİM: 
 • Doktora: Geomatik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2010 - devam ediyor.
 • Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2006-2010
 • Yabancı Dil Eğitimi: Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul, 2005-2006
 • Lisans: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2000-2005
 • Lise: Ataköy Cumhuriyet Lisesi, İstanbul, 1996-1999
ARAŞTIRMA ALANLARI: 
 • Hassas Nivelman Çalışmaları
 • Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması
 • Jeodezi
 • Uzaktan Algılama
 • CBS
Yayınlar: 

https://orcid.org/0000-0002-3924-6628

A. Uluslararası Makaleler (SCI, SCI-Expanded, TÜBİTAK Sınıfı) 

A1. A.Sabuncu, H. Ozener, “Monitoring vertical displacements by precise levelling: a case study along the Tuzla Fault, Izmir, Turkey”, Geomatics, Natural Hazards and Risk, Volume5, Issue 4, December 2014,  Doi:10.1080/19475705.2013.810179

A2. B. Aktug,H. Ozener, A. Dogru, A. Sabuncu, B. Turgut, K. Halicioglu, O. Yilmaz, E. Havazli; 'Slip rates and seismic potential on the East Anatolian Fault System using an improved GPS velocity field' Journal of Geoynamics; doi:10.1016/j.jog.2016.01.001

B. Uluslararası Bildiriler :

B1. H Ozener, A Dogru, E Arpat, D Sanli, B Turgut, O Yilmaz, A Unlutepe, K Halicioglu, A Turgutalp, "Kinematics of Tuzla Fault (Izmir-Turkey) and Vicinity by Geodetic Techniques", AGU 2009 Fall Meeting, 14-18 December 2009, San Francisco, CA, ABD (abstract).

B2. Haluk Ozener, Asli Dogru, Bulent Turgut, and Asli Turgutalp, "GPS Observations of Contemporary Deformation and Kinematics of Izmir, Western Anatolia", EGU General Assembly 2010, 02 – 07 May 2010, Vienna, Austria (abstract).

B3.  Sabuncu A., Ozener H., "Determination of the Displacements along the Tuzla Fault (Izmir) and Surroundings by GPS and  Precise Leveling Techniques", WEGENER 2010-15th General Assembly of WEGENER, 14-17 September 2010, Istanbul-Turkey

B4.  Ozener H., Gurkan O., Turgut B., Yilmaz O., Unlutepe A., Dogru A., Halicioglu K., Sabuncu A., Havazli E., Altin A.,"Crustal Deformation from 15 Years Space-based Geodetic Data on the Inactive Fault Branch of Western North Anatolian  Fault Zone", WEGENER 2010-15th General Assembly of WEGENER, 14-17 September 2010, Istanbul-Turkey (abstract).

B5. Asli Sabuncu, Haluk Ozener, "Determination of Deformation  along the Tuzla Fault, Izmir, Turkey by Geodetic Techniques" , 2010 AGU Fall Meeting, 13-17 December 2010, San Francisco, CA, ABD. 

B6. Haluk Ozener, Asli Dogru, Bulent Turgut, Onur Yilmaz, Kerem Halicioglu, Asli Sabuncu, "GPS Measurements for  Detecting Aseismic Creeping in the Ismetpasa Region of North Anatolian Fault ZoneTurkey",  2010 AGU  Fall Meeting, 13-17 December 2010, San Francisco, CA, ABD (abstract).

B7.  Asli Dogru, Haluk Ozener, Bulent Turgut, Asli Sabuncu, "Investigation of Crustal Deformation in Eastern Turkey Using InSAR", EGU General Assembly 2011,  04 – 09 April 2011, Vienna, Austria (abstract).

B8. H. Ozener, A. Dogru, M. Acar, B. Turgut, O. Yilmaz, K. Halicioglu, A. Sabuncu, E. Havazli, “Geodetic Measurements of Tectonic Deformation around Izmir-Western Turkey”, Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 2-4 November 2011, Hong Kong, China (abstract).

B9. Ozener, H., Garagon Dogru, A., Turgut, B., Sabuncu, A., “Application of Space Geodetic Techniques and GIS for Crustal Deformation Monitoring in Turkey”, 2011 AGU  Fall Meeting, 5-9 December 2011, San Francisco, CA, USA (abstract).

B10. Asli Dogru, Haluk Ozener, Taner Selcuk and Asli Sabuncu, "Multidisciplinary GIS for Geodynamic Research", FIG Working Week 2012, 6-10 May 2012, Rome, Italy 

B11. H. Ozener, S. Ergintav, U. Dogan, Z. Cakir, A. Dogru, B. Turgut, O. Yilmaz, K. Halicioglu, A. Sabuncu, E. Havazli,"Recent Creep Rate of Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault (Turkey) inferred from 7-years GPS Observations", WEGENER 2012-16th General Assembly of WEGENER, 17-20 September 2012, Strasbourg - France (abstract).

B12.  Z. Cakir, S. Ergintav, H. Özener, U. Dogan, A. Dogru, B. Turgut, O. Yılmaz, K. Halıcıoğlu, A. Sabuncu, E. Havazlı,"Recent Creep Rate of Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault (Turkey) inferred from 7-years GPS Observations", PANAF 2012-Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years, 8 – 10 October 2012, Istanbul, Turkey (abstract).

B13. Haluk Ozener; Asli Garagon Dogru; Onur Yilmaz; Bulent Turgut; Kerem Halicioglu; Asli Sabuncu; Emre Havazli; Onur Gurkan, "Contemporary Horizontal Velocity and Strain Rate Fields in Akyazi Region of the North Anatolian Fault", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA (abstract).

B14. Haluk Ozener, Asli Garagon Dogru, Bahadir Aktug, Semih Ergintav, Onur Yilmaz, Bulent Turgut, Kerem Halicioglu, Asli Sabuncu, Emre Havazli, Onur Gurkan, Robert E Reilinger, "Velocity and Strain Rate Fields in Eastern Marmara Region Inferred from a Combination of Survey Mode and CORS GPS Data"AGU 2013 Fall Meeting, 9-13 December 2013, San Francisco, CA, USA (abstract).

B15. Bahadir Aktug, Asli Garagon Dogru, Haluk Ozener,  Onur Yilmaz, Bulent Turgut, Kerem Halicioglu, Asli Sabuncu, Emre Havazli, "Slip rates and seismic potential over East Anatolian Fault System through GPS Velocities" AGU 2013 Fall Meeting, 9-13 December 2013, San Francisco, CA, USA (abstract).

B16. Aslı Sabuncu, Aslı Garagon Dogru, Haluk Ozener, "Assessing Natural Hazard Vulnerability Through Marmara Region Using GIS" AGU 2013 Fall Meeting, 9-13 December 2013, San Francisco, CA, USA (abstract).

B17. Asli Dogru, Haluk Ozener, Bahadir Aktug, Semih Ergintav, Bulent Turgut, Onur Yilmaz, Kerem Halicioglu, Asli Sabuncu, “Near-fault Strain Rates Along Western North Anatolian Fault by GPS”, AGU 2014 Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco, CA, USA (abstract).

B18. A. Sabuncu, A. Dogru, H. Ozener, B.Turgut and K. Halicioglu “Building Monumental Tree Inventory Using Geographical Information System”, FIG Working Week 2015  17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria (abstract)

B19. A.Sabuncu, H.Ozener 'Determining vertical displacements along the Tuzla Fault (Izmir-Turkey) by precise levelling technique', 26th IUGG General Assembly 2015, 22 June- 2 July 2015 Prague, Czech Republic (abstract)

B20. H.Ozener, B.Aktug, A.Dogru, L.Tasci, M.Acar, O.Emre, O. Yilmaz, B.Turgut, K.Halicioglu, A.Sabuncu, O.Bal, W.Julaiti, A.Eraslan, 'Determining slip rates of main fault zones driving Turkey's neotectonics and forming intraplate block deformation models by geodetic methods' 26th IUGG General Assembly 2015, 22 June- 2 July 2015 Prague, Czech Republic (abstract)

B21. B. Aktug, H. Ozener, A. Dogru, B. Turgut, K. Halicioglu, A. Sabuncu, O. Yilmaz, E. Havazli. 'Seismic gaps and seismic potential on the East Anatolian Fault System using an Improved GPS velocity field' 26th IUGG General Assembly 2015, 22 June- 2 July 2015 Prague, Czech Republic (abstract).

B22. H.Ozener, B.Aktug, A.Dogru, L.Tasci, M.Acar, O.Emre, O. Yilmaz, B.Turgut, K.Halicioglu, A. Sabuncu, O. Bal, A. Eraslan, "Slip Rates of Main Active Fault Zones Through Turkey Inferred From GPS Observations" AGU 2015 Fall Meeting 14-18 December 2015, San Francisco, USA (abstract).

B23. A. Sabuncu, Z.D. Uca Avci, F. Sunar, "Preliminary results of earthquake-induced building damage detection with object-based image classification" ISPRS 2016, 12-19 July 2016, Prague, Chech Republic

B24. A. Sabuncu, A. Dogru, H. Ozener, B. Turgut, "Detection of coastal deformation using remote sensing and geodetic surveys" ISPRS 2016, 12-19 July 2016, Prague, Chech Republic

B25. A. Sabuncu, Z.D. Uca Avci, F. Sunar, "A study of earthquake-induced building detection by object oriented classification approach" EGU 2017, 23-28 Nisan 2017 Vienna, Austria (abstract).

B26. Asli Dogru, Deniz Okcu, Asli Sabuncu, Haluk Ozener, "Interaction of Spatial and Temporal Integration of Climate Characteristics by GIS" 29 May-2 June 2017, FIG Working Week 2017 Helsinki, Finland.

B27. Asli Sabuncu, "Object Based Land Cover Classification with Orthophoto Data After Natural Disaster", 29May-2 June 2017, FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland.

D.Ulusal Araştırma Makaleleri:

D1. Haluk Özener, Aslı Doğru, Esen Arpat, Mustafa Acar, Bülent Turgut,Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı “Tuzla Fayı ve Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemler ile İncelenmesi ” TMMOB, HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2012/2 Özel Sayı, 9-13.

D2. Aslı Sabuncu, Filiz Sunar "Ortofotolar ile Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Uygulaması: Van-Erciş Depremi Örneği" Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2017/1, 1-8.

E. Ulusal Bildiriler:

E1. A. Sabuncu, H. Özener, "Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yer Değiştirmelerin GPS ve Hassas Nivelman Tekniği ile Belirlenmesi", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu", 20-22 Ekim 2010, Zonguldak

E2. Haluk Özener, Aslı Doğru, Esen Arpat, Mustafa Acar, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Ahmet Ünlütepe, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı, Ahmet Altın, Tayfun Kaynarca, Ömer Farisoğulları, Arif Sabuncu, Haydar Akçay, "Tuzla Fayı ve Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemler İle İncelenmesi",13.Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara

E3. Aslı Sabuncu, Haluk Ozener, Aslı Dogru, Onur Yilmaz, "Jeodinamik Amaçlı Jeodezik Çalışmalardan Üretilen Verilerin CBS İle Yönetimi ", T.M.M.O.B.  CBS 2011 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya

E4. Haluk Özener, Aslı Sabuncu, Kerem Halıcıoglu, Emre Havazlı, Aslı Dogru, Mustafa Acar, Esen Arpat, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, "Hassas Nivelman Ölçmeleri Sırasında Elde Edilen Verilerin İncelenmesi ve Ölçme Sürecinin Değerlendirilmesi – Seferihisar Örneği",  TUJK 2012 TUYS’nin Modernizasyonu 28-30 Mart 2012, Zonguldak

E5. H. Ozener, A. Dogru, M. Acar, E. Arpat, O. Yilmaz, B. Turgut, K. Halicioglu, A. Sabuncu, E. Havazli," Tuzla Fayı (İzmir) ve civarında Gerinim Birikiminin GPS Gözlemleri ile Belirlenmesi" , 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu", 3-5 Ekim 2012, Afyonkarahisar

E6.  H. Özener, A. Doğru, M. Acar, E. Arpat, O. Yılmaz, B. Turgut, K. Halıcıoğlu, A. Sabuncu, E. Havazlı, "Tuzla Fayı (İzmir) Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.

E7. Haluk Özener, Bahadır Aktuğ, Aslı Doğru, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Turgutalp, Emre Havazlı, Onur Gürkan,  “Ülkemizdeki Tektonik Amaçlı Jeodezik Deformasyon Çalışmaları”, 14.Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.

E8. Haluk Özener, Aslı Doğru, Bahadır Aktuğ, Semih Ergintav, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı, Onur Gürkan, “Doğu Marmara Bölgesinde Hız ve Gerinim Alanının Periyodik ve Sürekli  GPS Gözlemlerinden Elde Edilmesi ” 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 24-26 Ekim, 2013, Antalya (özet).

E9. Asli Sabuncu, Aslı Doğru, Haluk Özener, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, "Anıt Ağaç Envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Oluşturulması", T.M.M.O.B.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, 11-13 Kasım 2013, Ankara.

E10. Bahadır Aktuğ, Haluk Özener, Aslı Doğru, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, Onur Yılmaz, Aslı Turgutalp Sabuncu, “Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızları ve Deprem Potansiyelinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi  ”, 15. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.

E11. Haluk Özener, Bahadır Aktuğ, Levent Taşcı, Aslı Doğru, Mustafa Acar, Ömer Emre, Osman Bal, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Wumiti Jaliti, Ayça Eraslan, “Türkiye’nin Güncel Tektoniğini Yöneten Ana Fay Zonlarının Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi ”, 15. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.

E12. Aslı Sabuncu, Zehra Damla Uca Avcı, Filiz Sunar, " Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verisi ile Nesne Tabanlı Sınıflandırma Uygulamasında Mevsimsel Koşulların Etkisi" 6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016, Adana.

E13. Haluk Özener, Aslı Doğru, Fatih Bulut, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Aslı Sabuncu, "Beklenen Marmara Depremi Öncesi Yerkabuğunun Sismo-Jeodezik Davranışının İzlenmesi: KandilliNet", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2017 Çalıştayı- Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, 2-3 Kasım 2017, İstanbul.

G. Basılmış Bilimsel Rapor:

G1.  Aslı DOĞRU, Onur GÜRKAN, Haluk ÖZENER, Uğur ŞANLI, Onur  YILMAZ,  Kerem HALICIOĞLU, Gözde AKAY, Bülent TURGUT, Aslı TURGUTALP, Ahmet ALTIN, “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 09T302P Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G2. Haluk Özener, Aslı Doğru, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Bülent Turgut, "Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması", BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 5056 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G3. Haluk Özener, Aslı Doğru, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Bülent Turgut, "Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu: Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi", BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 5546 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

G4.Haluk Özener, Aslı Doğru, Mustafa Acar, Esen Arpat, Ahmet Ünlütepe, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı “Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, TÜBİTAK–ÇAYDAG tarafından desteklenen 108Y295 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

DENEYİM: 

Araştırma Görevlisi Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul. (Şubat 2009'den bu yana).
Araştırma Görevlisi (Yarı Zamanlı), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, CE 200 dersi, 2006’dan bu yana
Araştırma Projesi Yardımcı Personeli ve Bursiyeri, Tuzla Fayı-İzmir ve Yakın Çevresinde GPS ve Hassas Nivelman Tekniği ile Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi ve Gerinim Analizi, TÜBİTAK Projesi 2009’dan bu yana
Araştırma Projesi Üyesi,  Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 5056, 2010'dan bu yana
Araştırma Projesi Üyesi,  Kabuk Deformasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve InSAR Uzaktan Algılama Tekniği ile Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 5547, 2010'dan bu yana
Araştırma Projesi Üyesi,  Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu: Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 5546, 2010'dan bu yana

Stajyer, Çağdaş Harita, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2003, Şubat 2004.
Stajyer, Bakırköy Kadastro Müdürlüğü, İstanbul,  Şubat 2002

ÜYELİKLER: 
 • Üye, Deprem Derneği 2009
 • Üye, AGU (Amerikan Jeofizik Birliği), 2009
 • Üye, HKMO (Harita Kadastro Mühendisleri Odası), 2010