Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması

Proje Kodu: 108Y295

Proje Adı: Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Haluk Özener

Proje Ekibi: Prof.Dr.Haluk Özener, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Acar (Araştırmacı), Dr. Aslı Doğru (Araştırmacı), Jeoloji Yük.Müh. Esen Arpat (Araştırmacı), Dr. Ahmet Ünlütepe (Yardımcı Personel), Harita Müh. Bülent Turgut (Yardımcı Personel), Dr. Onur Yılmaz (Yardımcı Personel), Araş.Gör. Kerem Halıcıoğlu (Yardımcı Personel), Araş.Gör. Aslı Sabuncu (Yardımcı Personel-Bursiyer), Harita Müh. Emre Havazlı (Yardımcı Personel-Bursiyer)

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Kısa Özeti: Gerçekleştirilen bu projede, İzmir yakın çevresi fayları üzerinde bir mikrojeodezik ağ kurulması, bu mikrojeodezik ağ ile Kuzeybatı-Güneydoğu genel doğrultulu Doğanbey Burnu-Cumaovası arasında yer alan Tuzla fayı ve civarının GPS tekniği ile izlenmesi, bölgedeki rölatif yer değiştirmelerin tesbit edilerek yorumlanması, gerinim analizlerinin yapılması ve disiplinler arası analizlere açılması amaçlanmaktadır.

Bölgede, aktif faylar üzerine gerçekleştirilmiş jeolojik çalışmalar olmakla beraber, Jeodezik anlamdaki çalışmalar yeterli düzeyde olmayıp, gerçekleştirilmiş bazı Jeodezik çalışmalar da Ege bölgesinin tümünü kapsayacak şekilde tasarlandığından küçük ölçekli alanlarla sınırlı kalmıştır. Tuzla Fayı ve doğu-batı doğrultusunda, İzmir kenti yakın çevresinde planlanan bu çalışma büyük ölçekli olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde GPS tekniği ile gerçekleştirilen çalışmalar farklı yöntemler izlense de, karada 42 km uzunluğa sahip olduğu belirlenen Tuzla Fayı için bu çalışmada mikrojeodezik ağ yöntemi ile gözlemler yapılması benimsenmekte, GPS gözlemlerine ek olarak da hassas Nivelman tekniğiyle belirlenecek güzergahlarda konumun düşey bileşeninin doğruluğunun yükseltilmesi planlanmaktadır.