Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Güncel Projeler

Kuzey Anadolu Fay Sistemi Üzerinde Ismetpaşa Kesiminde Kripmetre ve Episodik GPS Ölçmeleri ile Asismik Kayma Hareketinin Araştırılması

Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Iznik-Gemlik hattında kabuk deformasyonunun jeodezik yöntemlerle araştırılması

Fay Sınırları Boyunca Kurulmuş Jeodezik Kontrol Ağlarında Kayma Hızlarının ve Gerinim Parametrelerinin GPS Tekniği ile  Belirlenmesi 

Yersel Yapay Açıklıklı Radar Kavramsal Tasarım Projesi

Tamamlanan Projeler

 •     Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi    
 •     1999 İzmit Kırığı Üzerinde Olduğu Varsayılan Krip Olayının GPS ve LIDAR Ölçmeleriyle Sorgulanması  (2014)
 •     Jeodezik Verilerden Gerinim Parametrelerinin Hesaplanması: Tuzla Fayı Örneği
 •     Kabuk Deformasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve InSAR Uzaktan Algılama Tekniği ile Araştırılması
 •     Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu : Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi (2011)    
 •     Anomalous resistivity structure beneath the seismic gap at the western part of North Anatolian Fault and its relation to earthquake      generation processes (2011)
 •     Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2011)
 •     Çınarcık Yarımadası Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi (2010)
 •     Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi (2009)
 •     Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2006)
 •     Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi – Marmara Gravite Ağı (2006)
 •     Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması,       Depremselliği ve  Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2003-2005)
 •     Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri (2005)
 •     Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler - İznik Kontrol Ağı (2005)
 •     Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yer Değiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması (2004)
 •     Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi (2004)
 •     Marmara Sürekli GPS Gözlem Ağı (1994-2003)
 •     Farklı Jeodezik Ölçme Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonlarının İzlenmesi (2003)
 •     Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Kurulmuş Olan Mikrojeodezik Ağlar Yardımıyla Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi (2002-2003)
 •     Mikrojeodezik Ağlarda Yersel Yöntemlerle İç Deformasyonun Tesbiti ve GPS Ölçümleri ile Karşılaştırılması (2001)
 •     İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Postsismik Yerdeğiştirme Miktarlarının GPS Teknolojisi Kullanılarak Tesbiti (2001)
 •     Kilyos Kıyı Şeridinin Belirlenmesi (2001)
 •     İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarındaki Pre/Co/Post Sismik Yerdeğiştirme Miktarlarının Araştırılması (2000)
 •     İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Marmara Sürekli GPS Ağına Bağlanması (1999)
 •     Mikrojeodezik Ağlarda Optimizasyon Çalışması (1998)
 •     İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında Veri Değerlendirilmesi
 •     İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında GPS Teknolojisinin Uygulanması (1996)
 •     Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Jeodezik Çalışmalarda Yersel Yöntemlerle Uzay Tekniklerinin Birleştirilmesi (1994)
 •     Doğu Akdeniz GPS Ölçümleri (1994-1999)
 •    Süleymaniye Camii'nin Planimetrik Tanımlanması (1994)
 •    Aya Sofya'nın Yersel Fotogrametrik Tekniklerle Deformasyon Analizi ve Zeiss UMK 1318 ile Resimlerinin Çekimi (1994)
 •    Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin 3D Kinematiği (1993)
 •    Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Deformasyonların Analizi (1992)
 •    Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Yersel Kabuk Deformasyonlarının ve hareketlerinin Strain Kestirimlerinin Yapılması (1991)
 •    Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki hareketlerin Jeodezik Gözlemlerle İzlenmesi (1990)
 •    Kuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca Mikrojeodezik Ağların Tasarımı ve Tesisi (1989-1991)
 •    Küçüksu Kasrı Deformasyon Çalışmaları (1988-1993)