Bengisu Gelin

bengisu.gelin@boun.edu.tr
Telefon: 
(+90) 216 516 32 22
İLETİŞİM: 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Jeodezi Anabilim Dali, 34680 Çengelköy, Istanbul -TÜRKİYE                                                                                       

 

EĞİTİM: 
 • Doktora : Geomatik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2020 - devam ediyor
 • Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2016-2020
 • Yabancı Dil Eğitimi: Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul, 2016-2017
 • Lisans: Harita Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2012-2016
 • Lise: Amasya Anadolu Lisesi 2008-2012
ARAŞTIRMA ALANLARI: 
 • Hassas Nivelman Çalışmaları
 • Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması
 • Jeodezi
 • Sismo-Jeodezi
Yayınlar: 

https://orcid.org/0000-0002-7149-9174

B. Uluslararası Bildiriler

B1. Bengisu Gelin, Fatih Bulut, Aslı Dogru, and Haluk Ozener, "Present Day Slip Deficit of Tuzla (Izmir) Fault based on GPS Measurements", EGU 2019 Meeting, 07-12 april 2019, Vienna, Austria

B2. Haluk Ozener, Fatih Bulut, Asli Dogru, Bahadir Aktug, Bengisu Gelin, Kaan Alper Ucan, Maryna Batur, Bulent Turgut, Asli Sabuncu, Onur Yilmaz, " Monitoring pre-seismic stage of Future Large Earthquakes Offshore Istanbul", AGU 2019 Fall Meeting, 9-13 December 2019, San Francisco, USA

B3. Ozener, H., Aktug, B., Yilmaz, O., Sabuncu, A., Gelin, B., Uçan, K. A., Turgut, B., and Batur, M.: Investigating the Earthquake Cycle along Marmara Sea Region of North Anatolian Fault by means of seismo-geodetic observations, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-21829, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-21829, 2020

 E. Ulusal Bildiriler:

E1. Gelin B., Dündar S.O., Çetin S., Doğan U., "Farklı Jeodezik Ölçme Yöntemleri ile Yükseklik Değişimlerinin İncelenmesi", 8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.0-0

DENEYİM: 
 • Araştırma Görevlisi - Harita Mühendisliği, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. (Nisan 2018-Ekim 2018)
 • Araştırma Görevlisi - Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul. (Ekim 2018'den bu yana).
ÜYELİKLER: 

Üye, Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU), 2019