Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Güncel Projeler

Tamamlanan Projeler

 • Fay Sınırları Boyunca Kurulmuş Jeodezik Kontrol Ağlarında Kayma Hızlarının ve Gerinim Parametrelerinin GPS Tekniği ile  Belirlenmesi
 • Kuzey Anadolu Fay Sistemi Üzerinde Ismetpaşa Kesiminde Kripmetre ve Episodik GPS Ölçmeleri ile Asismik Kayma Hareketinin Araştırılması   
 • Yersel Yapay Açıklıklı Radar Kavramsal Tasarım Projesi 
 • Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Iznik-Gemlik hattında kabuk deformasyonunun jeodezik yöntemlerle araştırılması
 • Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi    
 • 1999 İzmit Kırığı Üzerinde Olduğu Varsayılan Krip Olayının GPS ve LIDAR Ölçmeleriyle Sorgulanması  (2014)
 • Jeodezik Verilerden Gerinim Parametrelerinin Hesaplanması: Tuzla Fayı Örneği
 • Kabuk Deformasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve InSAR Uzaktan Algılama Tekniği ile Araştırılması
 • Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu : Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi (2011)    
 • Anomalous resistivity structure beneath the seismic gap at the western part of North Anatolian Fault and its relation to earthquake      generation processes (2011)
 • Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2011)
 • Çınarcık Yarımadası Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi (2010)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi (2009)
 • Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması (2006)
 • Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi – Marmara Gravite Ağı (2006)
 • Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması,       Depremselliği ve  Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2003-2005)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri (2005)
 • Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler - İznik Kontrol Ağı (2005)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yer Değiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması (2004)
 • Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi (2004)
 • Marmara Sürekli GPS Gözlem Ağı (1994-2003)
 • Farklı Jeodezik Ölçme Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonlarının İzlenmesi (2003)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Kurulmuş Olan Mikrojeodezik Ağlar Yardımıyla Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi (2002-2003)
 • Mikrojeodezik Ağlarda Yersel Yöntemlerle İç Deformasyonun Tesbiti ve GPS Ölçümleri ile Karşılaştırılması (2001)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Postsismik Yerdeğiştirme Miktarlarının GPS Teknolojisi Kullanılarak Tesbiti (2001)
 • Kilyos Kıyı Şeridinin Belirlenmesi (2001)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarındaki Pre/Co/Post Sismik Yerdeğiştirme Miktarlarının Araştırılması (2000)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Marmara Sürekli GPS Ağına Bağlanması (1999)
 • Mikrojeodezik Ağlarda Optimizasyon Çalışması (1998)
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında Veri Değerlendirilmesi
 • İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında GPS Teknolojisinin Uygulanması (1996)
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Jeodezik Çalışmalarda Yersel Yöntemlerle Uzay Tekniklerinin Birleştirilmesi (1994)
 • Doğu Akdeniz GPS Ölçümleri (1994-1999)
 • Süleymaniye Camii'nin Planimetrik Tanımlanması (1994)
 • Aya Sofya'nın Yersel Fotogrametrik Tekniklerle Deformasyon Analizi ve Zeiss UMK 1318 ile Resimlerinin Çekimi (1994)
 • Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin 3D Kinematiği (1993)
 • Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Deformasyonların Analizi (1992)
 • Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki Yersel Kabuk Deformasyonlarının ve hareketlerinin Strain Kestirimlerinin Yapılması (1991)
 • Kuzey Anadolu Fay zonu Batı Kesimindeki hareketlerin Jeodezik Gözlemlerle İzlenmesi (1990)
 • Kuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca Mikrojeodezik Ağların Tasarımı ve Tesisi (1989-1991)
 • Küçüksu Kasrı Deformasyon Çalışmaları (1988-1993)