Yüksek Lisans Programına Başvuru 2014-2015 I. Yarıyıl

2014-2015 Akademik Yılı 1. döneminde Yüksek Lisans programına öğrenci alacak olan Anabilim Dalımızda Tektonik amaçlara yönelik kurulmuş olan Jeodezik ağlar ile  zamana bağlı yeryüzü değişimlerinin izlenmesi ve modellenmesi gerçekleştirilmekte, GPS ve InSAR teknikleri ile 4 Boyutlu deformasyon analizleri ile yeni yaklaşımlar kurgulanmakta, astrojeodezik yöntemler uygulanmakta, Gravite ağları ile yükseklik optimizasyonu yapılmakta, elde edilen verilerin GIS ortamında entegrasyonu ve sorgulanması sağlanmakta, farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası çalışmalarla yeni bakışlar oluşturulmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Programın öncelikli amacı Jeodezi ve bağlantılı bilim dallarda fark yaratacak, güncel bilgiyi etkin kullanan ve geliştiren, dünya standartlarında öğrenciler yetiştirmektir.

Başvuru Tarihi ve Koşulları

1- 24 Nisan  2014

Lisansüstü Programlara başvuru dönemi (Başvurular için Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır http://www.adaylar.boun.edu.tr)

a. ALES Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT skorları)
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan minimum 60 puandan az olmamak koşuluyla ALES- Say. puanına sahip olmak.
b. Lisans Genel Not Ortalaması. (Minimum 2.20/4)
c. İngilizce Yeterliliği için tıklayınız

“İngilizce yeterlik” başvuru koşulu değildir ancak kayıt koşuludur.
İngilizce yeterliği sağlayamayan adaylar için hazırlık sınıfı kontenjanı mevcuttur.
Bu adayların Düzey Belirleme Sınavında “intermediate” seviyeyi sağlamaları gerekmektedir.

6 Mayıs 2014

Bilim Sınavı, Jeodezi Anabilim Dalı Binası Saat 14:00

20 Mayıs 2014

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

4 Haziran 2014

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)