Yüksek Lisans Programına Başvuru 2015-2016 I. Yarıyıl

2015-2016 Akademik Yılı 1. döneminde Yüksek Lisans programına öğrenci alacak olan Anabilim Dalımızda Tektonik amaçlara yönelik kurulmuş olan Jeodezik ağlar ile  zamana bağlı yeryüzü değişimlerinin izlenmesi ve modellenmesi gerçekleştirilmekte, GPS ve InSAR teknikleri ile 4 Boyutlu deformasyon analizleri ile yeni yaklaşımlar kurgulanmakta, astrojeodezik yöntemler uygulanmakta, Gravite ağları ile yükseklik optimizasyonu yapılmakta, elde edilen verilerin GIS ortamında entegrasyonu ve sorgulanması sağlanmakta, farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası çalışmalarla yeni bakışlar oluşturulmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Programın öncelikli amacı Jeodezi ve bağlantılı bilim dallarda fark yaratacak, güncel bilgiyi etkin kullanan ve geliştiren, dünya standartlarında öğrenciler yetiştirmektir.

Başvuru Tarihi ve Koşulları

1- 24 Nisan  2015

Lisansüstü Programlara başvuru dönemi (Başvurular için Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır http://www.adaylar.boun.edu.tr)

a. ALES Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT skorları)
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan minimum 60 puandan az olmamak koşuluyla ALES- Say. puanına sahip olmak.

b. Lisans Genel Not Ortalaması. (Minimum 2.20/4)

c. İngilizce Yeterliliği için tıklayınız

“İngilizce yeterlik” başvuru koşuludur.

5 Mayıs 2015
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı
 
12 Mayıs 2015
Bilim Sınavı, Jeodezi Anabilim Dalı Binası Saat 13:30
 
10 Haziran 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)