Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuru 2015-2016 II. Yarıyıl

2015-2016 Akademik Yılı 1. döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alacak olan Anabilim Dalımızda Tektonik amaçlara yönelik kurulmuş olan Jeodezik ağlar ile  zamana bağlı yeryüzü değişimlerinin izlenmesi ve modellenmesi gerçekleştirilmekte, GPS ve InSAR teknikleri ile 4 Boyutlu deformasyon analizleri ile yeni yaklaşımlar kurgulanmakta, astrojeodezik yöntemler uygulanmakta, Gravite ağları ile yükseklik optimizasyonu yapılmakta, elde edilen verilerin GIS ortamında entegrasyonu ve sorgulanması sağlanmakta, farklı disiplinlerle birlikte doğal afetler çok boyutlu çalışılmakta, jeodinamik problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası çalışmalarla yeni bakışlar oluşturulmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Programın öncelikli amacı Jeodezi ve bağlantılı bilim dallarda fark yaratacak, güncel bilgiyi etkin kullanan ve geliştiren, dünya standartlarında öğrenciler yetiştirmektir.

Başvuru Tarihi ve Koşulları

14- 21 Aralık 2015

Lisansüstü Programlara başvuru dönemi (Başvurular için Elektronik Kayıt Sisteminden yapılmaktadır http://www.adaylar.boun.edu.tr)

a. ALES Puanı (alternatif olarak GRE veya GMAT skorları)
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan Yüksek Lisans için minimum 60 puandan, Doktora için 70 puandan  az olmamak koşuluyla ALES- Say. puanına sahip olmak.

b. Yüksek Lisans için Genel Not Ortalaması. (Minimum 2.20/4). Doktora için Genel Not Ortalaması. (Minimum 3.00/4)

c. İngilizce Yeterliliği için tıklayınız

Doktora için en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (YDS/ÜDS/KPDS) eşdeğer puana sahip olmak.

“İngilizce yeterlik” başvuru koşuludur.

 12 Ocak 2015

Bilim Sınavı, Jeodezi Anabilim Dalı Binası Saat 14:00

 20 Ocak 2016

İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES)