İpek SARIBAŞAK

EĞİTİM: 
  • Yüksek Lisans Tezi: Global Relation Between Earthquake Occurrence and Tectonic Slip Rates - Danışman: Prof. Dr. Haluk ÖZENER
  • Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2016- devam ediyor
  • Yabancı Dil Eğitimi: Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul, 2016-2017
  • Lisans: Harita Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2012-2016
  • Lise: