Akademik

Anabilim Dalımız lisansüstü programına, uluslararası bilimsel çalışmaları takip edebilen, yeniliğe açık, takım çalışmasına yatkın, kendini geliştirmeye istekli öğrencileri beklemektedir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler

GED 505 | Coordinate Systems (Koordinat Sistemleri) oku beni öğretim izlencesi

GED 507 | Geodetic Linear Estimation Theory (Jeodezik Lineer Tahmin Teorisi) oku beni öğretim izlencesi

EQE 545 | Mathematical Methods in Earthquake Engineering

 

 

Seçmeli Dersler

GED501 | M. Sc. Seminar I (Seminer I)

GED502 | M. Sc. Seminar II (Seminer II)

GED511 | Fundamentals of Surveying and Mapping (Ölçme ve Haritalamanın Temelleri) oku beni LectureNotes

GED515 | Adjustment Computations (Dengeleme Hesapları) oku beni

GED516 | Fundamental of Geodesy (Jeodezinin Temeli) oku beni

GED531 | Potential Theory (Potansiyel Teorisi) oku beni

GED535 | Gravity Measurements (Gravite Ölçmeleri) oku beni

GED536 | Assessment of Geodetic Results (Jeodezik Sonuçların Değerlendirilmesi) oku beni

GED538 | Geodetic Control Networks (Jeodezik Kontrol Ağları) oku beni

GED541 | Geodesy and Geodynamics (Jeodezi ve Jeodinamik) oku beni

GED542 | Continuous Reference Networks (Sürekli Başvuru Ağları) oku beni

GED543 | Deformation Monitoring and Control Surveying (Şekil Değişimlerinin İzlenmesi ve Kontrol Ölçmeleri) oku beni

GED544 | Space Techniques (Uzay Teknikleri) oku beni

GED551 | Geodetic Infrastructure for GIS (CBS için Jeodezik Altyapı) oku beni

GED552 | Management of GIS Projects (CBS Projelerinin Yönetimi) oku beni

GED553 | Visualization in Geodesy (Jeodezide Görselleştirme) oku beni

GED554 | Information Technology and GIS (Bilgi Teknolojisi ve CBS) oku beni

GED579 | Graduate Seminar öğretim izlences

GED580 | Analysis Models for High Precision GPS (Yüksek Hassasiyetli GPS için Analiz Modelleri) oku beni 

GED581 | High Precision GPS Geodesy (Yüksek Hassasiyetli GPS Jeodezisi) oku beni 

GED590-599 | Selected Topics in Geodesy (Jeodezide Seçilmiş Konular) oku beni

GED 601, 602 | Ph.D Seminar I, II (Doktora Seminerleri I, II)

GED 631 | Geodesy and Geodynamics (Jeodezi ve Yerdinamiği)

GED 632 | Geodetic Data Base (Jeodezik Veri Tabanı)

GED 633 | Optimization of Geodetic Networks (Jeodezik Ağların Optimizasyonu) 

GED 693 | Special Topics in Geodesy I (Seçimlik Konular I)

GED 694 | Special Topics in Geodesy II (Seçimlik Konular II) 

GED 790 | Ph.D. Thesis (Doktora Tezi) 

 

Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Konusu Öğrenci Adı Danışman Bitirme Yılı Özetler
Study of the Density of the Earth Crust For the Evaluation of Geodetically Derived Quantities of GPS Onur LENK Onur GÜRKAN 1990 N\A
Stochastic Models of Local Horizontal Networks for Geodynamic Problems Haluk ÖZENER Onur GÜRKAN 1992 N\A
A Study on Reliability Limits in Structural Engineering Surveying Yusuf YAZAR Onur GÜRKAN 1993 N\A
Settlement and Deformation of Küçüksu Pavilion Gülfem BUYUKYUKSEL Onur GÜRKAN 1993 N\A
Second Order Design of Geodetic Networks Onur YILMAZ Onur GÜRKAN 1993 N\A
Monitoring of Vertical Displacement During the Construction of incirli Tunnel of Istanbul Light Rapid Transit System Ahmet UNLUTEPE Onur GÜRKAN 1994 N\A
A Geodetic Database Design-Architecture Ayfer KAYNARCA Onur GÜRKAN 1994 N\A
Deformation Analysis by Terrestrial Photogrametric Technique Iskender IGDIR Jürgen FRIEDRICH 1995 N\A
Datum Transformations Yasemin KUZU Onur GÜRKAN 1996 N\A
Transformations in Close Range Photogrammetry Remzi PETEK Jürgen FRIEDRICH 1997 N\A
Interactive Earthquake Information on the Internet Taner SELÇUK Onur GÜRKAN 2001 N\A
Near Shore Batyhmetric and Topographic Surveys in Marmara Sea Emine Öner GERMEN Haluk ÖZENER 2006 öğretim izlences
Network Design and Optimization for Deformation Monitoring on Tuzla Fault-İzmir and its Vicinity Kerem HALICIOĞLU Haluk ÖZENER 2007 öğretim izlences
Analysis of strain accumulation of the faulting zones by the help of continuous GPS stations Asude ARSLAN H. Onur YILMAZ 2007 öğretim izlences
Analysis of total crustal deformation by the comparison of terrestrial and GPS measurements in the Marmara Region Gözde AKAY Haluk ÖZENER 2007 öğretim izlences
Determination of velocity field and strain accumulation of densification network in Marmara Region İlke DENİZ Haluk ÖZENER 2007 öğretim izlences
The Design and Use of Continuous GNSS Reference Stations Özgür AVCI Haluk ÖZENER 2007 N\A
Accuracy of GPS precise point positioning (PPP) Simge TEKİÇ Uğur ŞANLI 2009 öğretim izlences
A unified approach in GPS accuracy determination studies Didem ÖZTÜRK Uğur ŞANLI 2009 öğretim izlences
Analysis of preparedness and response to earthquake risk of Beşiktaş district using GIS Ayşegül ÖZTURAN AKŞİT Haluk ÖZENER -
Onur YILMAZ
2009 öğretim izlences
Investigation of Crustal Movement Along Tuzla Fault - Izmir Aslı SABUNCU Haluk ÖZENER 2010 N\A
Determination of Strain Accumulation Along Tuzla Fault Emre HAVAZLI Haluk ÖZENER 2012 N\A
Recent Velocity Field in Eastern Anatolia from a Combination of Continous and Campaign Type GPS Observation 2013 Ömer FARISOĞULLARI Haluk ÖZENER 2013 N\A
Investigation of Post Seismic Deformation in Karliova (Turkey) inferred from InSAR analysis Koray HORASAN Aslı DOĞRU 2013 N\A
Time Series Analysis of GPS Permanent Stations Around East Anatolian Fault Wumiti JULAITI Semih ERGİNTAV 2016

N\A

Medium-Term Coastal Morphology Change in the Southwestern Black Sea Nick Libassi

Haluk ÖZENER

Aslı DOĞRU

2017  

 

Doktora Tezleri
Tez Konusu Öğrenci Adı Danışman

Bitirme Yılı

Özetler
Conversion of Data Structure in Geodetic-Geographic Information System Hakan SARBANOGLU Onur GÜRKAN 1995 N\A
Local Area Differential GPS Applications Secure Navigation Along the Bosphorus-Istanbul Onur LENK Onur GÜRKAN 1997 N\A
Monitoring Regional Horizontal Crustal Movements by Individual Microgeodetic Networks Established Along Plate Boundaries Haluk OZENER Onur GÜRKAN 2000 N\A
An Investigation of Strain Accumulation in the Western Part of North Anatolian Fault Zone. Onur YILMAZ Onur GÜRKAN 2000 N\A
Monitoring Vertical and Horizontal Displacements During the Construction of Izmir LRTS Tunnels Ahmet ÜNLÜTEPE Onur GÜRKAN 2002 N\A